Toolkit AVG

Eerst inventariseren wat er allemaal nodig is. Daarna: templates maken. Op zo’n manier dat iedereen er iets aan heeft. Een handleiding erbij. Samenwerking zoeken met mensen die er verstand van …

AVG in De tuin van de smid

Privacy-awareness onder het personeel/bij eigenaren is een eerste vereiste. Denk daarnaast aan het beheren van de klantencontacten, offerte/facturatie beheer, gebruik van mail en nieuwsbrieven, website, personeelsbestanden, toestemmingsverklaring voor personeel, kantoorprotocollen, …

MODUS janssen

Moniek is Arbeids- en Organisatiepsycholoog. Na meer dan 25 jaar ervaring in het (internationale) bedrijfsleven, als resultaatgerichte leidinggevende en senior HR professional, zocht Moniek een modus om haar eigen coaching …