implementatie WIP in tandartspraktijk

Protocollen in de solopraktijk.

Verscherpte regelgeving wegens Wet Infectiepreventie zijn als een nagel aan de doodskist van deze solopraktijk. 'Kan niet' volgens de tandarts, en bij een dergelijke uitspraak word ik wakker.

Deze klus vraagt expertise op breed terrein: inhoudelijk (schrijven van medische protocollen en behandelingen), technisch (overdracht en delen van kennis met personeel en collegae), procesmatig (veranderproces, implementatietraject, bestendiging van afspraken) als praktisch (vormgeven van nieuwe routing op de werkvloer).

Meer informatie: Tandartspraktijk De Lindehoeve